KEM 2022

Lynn Ranåker - Föreläsare

Lynn Ranåker

Lynn Ranåker

MSB

Lynn Ranåker är handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och teknikutveckling som stöd till kommunal räddningstjänst. Lynn har miljö, utveckling och innovation som specialområden då hon har en bakgrund som forskare inom biologi med inriktning vatten. På KEM 2022 kommer Lynn berätta mer om en ny vägledning som kommer komma ut snart från MSB som handlar om kontaminerat släckvatten och tar då även upp utmaningar kopplat till området.

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/less.png