KEM 2022

Hans Granholm - Föreläsare

Hans Granholm

Hans Granholm

Räddningstjänsten Enköping Håbo

Hasse Granholm arbetar som yttrebefäl inom Räddningstjänsten Enköping Håbo. På KEM 2022 kommer Hasse, tillsammans med Magnus Persson från Köping, att berätta om Fenololyckan på E-18 mellan Västerås och Enköping.

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png