KEM 2022

Magnus Simonsson - Föreläsare

Magnus Simonsson

Magnus Simonsson

Region Skåne

Magnus Simonsson är leg läkare, specialist i bl a Nuklearmedicin och akutsjukvård samt krislednings-läkare på Region Skåne. Han är även medicinsk expert för Socialstyrelsen.

Magnus kommer på KEM 2022 att berätta om Insatser vid händelser med strålande ämnen. I föreläsningen kommer Magnus bl.a belysa om strålning är farligt och vilka hälsoriskerna är. Hur minimerar vi riskerna? Magnus kommer också berätta om några inträffade händelser och ta upp några tänkbara händelser. Och hur påverkas Sverige av eventuella händelser vid kärnkraftverken i Ukraina?

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png