KEM 2022

Kristian Levy - Föreläsare

Kristian Levy

Kristian Levy

Hovedstadens Beredskab

Kristian Levy är Insatsledare och Operationschef vid Hovedstadens Beredskab i Köpenhamn. Kristian kommer på KEM 2022 att berätta om hur man i Storköpenhamn satsar på robotteknik.

'Vi har ännu inte använt robotteknik vid skarpa CBRN-insatser men vi övar med det och har kapacitet och färdighet att nyttja tekniken vid bl.a. elbilsbränder, kylning av tryckflaskor och andra objekt där riskbedömningen av olika skäl inte medger att insatspersonalen nyttjas.

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png