KEM 2022

Karin Gunnvall - Föreläsare

Karin Gunnvall

Karin Gunnvall

Region Stockholm

Karin Gunnvall arbetar som ambulans-sjuksköterska samt medicinskt ansvarig på AISAB i Region Stockholm. Hon har en delad tjänst mellan den prehospitala sjukvårdsledningsenheten med inriktning mot CBRNE, samt samordnare för denna enhet och utbildningsledare inom CBRNE i Regionen. Karin arbetar med CBRNE-frågor utifrån sin kliniska operativa erfarenhet i regionen men även nationellt. På KEM 2022 kommer Karin att kort presentera bakgrund, uppdrag, förmåga samt lite statistik gällande deras CBRNE-enhet, samt ge flera exempel på CBRNE-händelser enheten varit på.

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png