KEM 2022

Erik Egardt - Föreläsare

Erik Egardt

Erik Egardt

MSB

Erik Egardt är brandingenjör på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och teknikutveckling inom kommunal räddningstjänst och då i synnerhet utveckling inom området farliga ämnen/ CBRNE. Erik kommer på KEM 2020 att berätta om Vägledning om räddningsinsatser vid händelser med gasdrivna fordon

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png