KEM 2022

Anders Bucht - Föreläsare

Anders Bucht

Anders Bucht

FOI

Anders Bucht är forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut, avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet. Han forskar inom området toxiska effekter och medicinskt behandling vid exponering för kemiska stridsmedel. Utöver forskning ger han stöd till civila myndigheter och Försvarsmakten i uppbyggnad av beredskap för omhändertagande av skadade vid kemiska händelser. På Kem 2022 kommer Anders att berätta mer om Risker och behandling vid exponering av Novichok och andra kemiska stridsmedel.

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png