KEM 2022

Lina Thors - Föreläsare

Lina Thors

Lina Thors

FOI

Lina Thors är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där forskningen fokuserar på förgiftningar orsakade av kemiska ämnen, personsaneringsmetodik och medicinsk behandling. På KEM 2022 kommer Lina att prata under två programpunkter: Triage vid keminsatser samt Saneringsrapport FOI.

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png