KEM 2022

Presentationer

KEM 2022 Presentationer

5 oktober

09:00-10:00 Registrering och kaffe
Kaffe serveras i utställningen
10:00-10:15 Välkommen till KEM 2022
Ola Carlsson - Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Inträffade händelser
10:15-10:45 Tankbilsolycka med fenol i Enköping-Håbo
Hans Granholm - Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Magnus Persson - Räddningstjänsten Mälardalen
10:45-11:00 Sammanfattning av brand i gasollager i Falun
Karsten Erichs - Informationsbolaget
11:00-11:30 Svavelsyraolycka i Ljusfallshammar, Motala
Magnus Persson - Räddningstjänsten Mälardalen
11:30-11:50 Oljeutsläpp från industri i Husums hamn
Robert Hjalmarsson - MSB
11:50-12:10 MSB:s beredskap för räddningstjänststöd - Några händelser med Farliga ämnen CBRNE
Erik Egardt - MSB
12:10-13:20 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
13:20-13:30 Uppföljning av olyckan på Peter-Pan
Leif Hylander - LH konsult och olyckshantering
13:30-13:45 Kan man kalla något för svagt frätande, om det fräter hål på syrafast stål?
Magnus Levein - MSB
Sjukvård och omhändertagande vid kemiska olyckor
13:45-14:15 Utveckling av och erfarenheter från den prehospitala CBRNE-enheten i Stockholm
Karin Gunnvall - AISAB
14:15-14:45 Triage vid keminsatser
Anders Bucht - FOI
14:45-15:30 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
15:30-16:00 Risker och behandling vid exponering av Novichok och andra kemiska stridsmedel
Anders Bucht - FOI
16:00-16:30 Saneringsrapport FOI
Anders Bucht - FOI
16:30-16:45 Summering
16:45-18:00 Mingel i utställningen
19:30 Buffé på Good Morning hotell

6 oktober

Kompetens, teknik och taktik vid keminsatser
08:30-08:50 Nationell beredskap för räddningsinsatser vid olyckor med transporter av energigaser
Martin Bergström - Flogas
Conny Jebens - MSB
08.50-09:20 EU-projekt gemensam Europeisk CBRNE-utbildning
Daniel Strömberg - Europeiska CBRNE-centret, Umeå Universitet
09:20-09:40 Vi satsar på robotteknik i Storköpenhamn
Kristian Levy - Hovedstadens Beredskab i Köpenhamn
09:40-10:20 Utställningsbesök med kaffe
10:20-10:40 MSB:s Vägledning om räddningsinsatser vid händelser med gasdrivna fordon
Erik Egardt - MSB
10:40-11:10 Räddningstjänst under höjd beredskap. Hantering av oexploderad ammunition och CBRN - Roller, ansvar och behov av förmåga?
Ove Brunnström - MSB
11:10-11:40 Insatser vid händelser med strålande ämnen
Magnus Simonsson - Region Skåne
11:40-12:00 Nytt mätinstrument som ersätter SRV-2000
Ove Brunnström - MSB
Pär Nordstrand - MSB
12:00-12:20 MSB:s vägledning om släckvattenhantering
Lynn Ranåker - MSB
12:20-12:40 Praktiska exempel på omhändertagandet av släckvatten
Leif Hylander - LH konsult och olyckshantering
12:40-13:00 Avslutning och summering
13:00 Lunch

Med reservation för ändringar.Anmäl dig till KEM 2022 nu!

Anmälan

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png