KEM 2022

Medverkande företag - Crux

KEM 2022 Medverkande företag Crux

Crux


Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker. Verksamheten startade 1987 och vi ligger ständigt i frontlinjen när det gäller kvalitet och säkerhet.

Crux affärsidé är att erbjuda kvalitativa helhetslösningar för de som arbetar på hög höjd och i slutna utrymmen. Helhetslösningen innefattar riskanalyser, handlingsplaner, utbildningar, samt utrustningar som leder till en säkrare och tryggare arbetsmiljö för kunden.

Crux vision är att vi ska leda utvecklingen av utbildning och arbetsmetoder för arbete på höjd och i slutna utrymmen. Våra lösningar och system ska stå som förebild och bli normbildare.

Crux

Plats: 13

Webbplats: Crux

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png