KEM 2022

Medverkande företag - MSB

KEM 2022 Medverkande företag MSB

MSB


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

MSB

Plats: 0

Webbplats: MSB

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png