KEM 2022

Medverkande företag - Medical Care System

KEM 2022 Medverkande företag Medical Care System

Medical Care System


Medical Care System MCS AB framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första-Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen.

Medical Care System MSC AB genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka.

Medical Care System

Plats: 16

Webbplats: Medical Care System

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png