KEM 2022

Medverkande företag

KEM 2022 Medverkande företag

Välkommen att besöka oss i utställningen
under KEM 2022


MSB
MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Plats: 0

Läs mer om MSB

Realisator Robotics
Realisator Robotics

Realisator Robotics är scale-up företaget som säljer och utvecklar den multifunktionella sök- och supportroboten Fumo. Bolagets strategi är att i nära samverkan med kund, dvs. svenska räddningstjänster, utveckla roboten för den marknaden och introducera den där. Vår bild är att etableringen på den svenska räddningstjänstmarknaden ger Fumo en ”kvalitetsstämpel” som kommer att vara till hjälp när vi sedan närmar oss volymmarknader som bygg- och gruvindustrin. Initiala tillämpningar mot byggindustrin har identifierats och demonstrerats.

Bolagets policy är, tills ekonomin så medger, att begränsa antalet anställda i bolaget och i stället arbeta med konsultavtal. Detta ger bolaget en större flexibilitet och bättre anpassningsförmåga till den för stunden rådande finansiella situationen. I takt med att försäljningen ökar kommer bolaget att bygga upp sin organisation.

Bolaget ska utmärka sig genom att vara en duktig integratör av applikationer som ger funktionella lösningar för kundens behov. Fumo är ur det perspektivet en plattform med extremt goda möjligheter för flexibilitet och integration. En bidragande orsak till detta är plattformens modulära uppbyggnad och väldefinierade mekaniska, elektriska och mjukvaruinterface.

Samarbeten är viktiga för bolaget. För att kunna erbjuda våra kunder applikationer vid den teknologiska framkanten eftersträvas samarbeten med leverantörer som tillhandahåller sådana lösningar. Här blir bolagets roll att säkerställa integrationen av applikationen på Fumo. Bolaget samverkar även med universitet & högskolor och ett 20-tal studenter har genom åren utfört sina examensarbeten i samarbete med oss. Vidare ingår bolaget i för branschen adekvata nätverk t ex WinGuard, Robotdalen och Things.

Plats: 2

Läs mer om Realisator Robotics

Interspiro
Interspiro

INTERSPIRO har 90 års erfarenhet som banbrytande innovatör av andningsskydd för miljöer där luften är farlig att andas in. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför andnings- och kringutrustning för brandbekämpning, arbete i farliga miljöer och yrkesdykning. INTERSPIRO ingår i Ocenco-koncernen. Ocenco rankas som ett av världens största andningsskyddsföretag.

INTERSPIROS strategiska verksamhetsområden är rökdykning, dykning och sjöfart/industri. INTERSPIRO levererar andningsskydd till brand- och räddningstjänst, militära försvarsorganisationer, industrier, kraftindustri, sjöfart, offshore-verksamhet och dykföretag över hela världen..

Plats: 3

Läs mer om Interspiro

Zeziola Släckmedel
Zeziola Släckmedel

Din säkerhetspartner Zeziola Släckmedel AB representerar Bio Ex i Sverige.

Bio Ex är ett franskt företag som har specialiserat sig på att utveckla skumvätskor för olika typer av bränder. De nya skummedlen är effektiva och även 100% nedbrytbara i naturen. Bio For C uppfyller standarderna EN 1568, VERITAS och CEREN.

Plats: 4

Läs mer om Zeziola Släckmedel

Consilium Incendium
Consilium Incendium

Consilium Incendium AB is a fire protection company specializing in foam and water based fire extinguishing systems for industrial application. Incendium works on behalf of consultants, designers, installers and end customers to meet the interests and requirements of both authorities and customers. We have our office in Kungälv, north of Gothenburg in Sweden and operate throughout large parts of the world.

Plats: 5

Läs mer om Consilium Incendium

Scantec Nordic
Scantec Nordic

Scantec Lab, started in 1973 by Folke Andersson and Rolf Bosvik and has been strongly focused on accessories and consumables for chromatography. The subsidiary Scantec Environmental, founded in 2004, has served as a distributor of portable measuring equipment for industrial and environmental applications.

Following the merger of the companies in November 2013, the operations are jointly carried out in Scantec Nordic.

Scantec Nordic is the country's largest distributor of accessories and consumables, as well as instruments for analysis and measurement technology. We sell products and services to industrial companies, consultants and contractors, hospitals, municipalities and county councils as well as universities.

Plats: 6

Läs mer om Scantec Nordic

Ferno Norden
Ferno Norden

Ferno Norden AB etablerades i Sverige 1982 och ingår i en nordisk koncern med huvudkontor i Horten Norge. I koncernen finns dotterbolag i alla nordiska länder under koncernnamnet Ferno Norden, i Sverige finns även produktionsbolaget AB Germa. På Island och i Baltikum har vi samarbetspartners.

Plats: 8

Läs mer om Ferno Norden

Gigant
Gigant

Den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats.

Vi är Gigant och likt namnet antyder har vi stora ambitioner. Vårt mål: att skapa attraktivare, effektivare och säkrare industriarbetsplatser. Vi verkar i huvudsak inom produktion, verkstad och lager/logistik. Visionen är att bli den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats.

Plats: 10

Läs mer om Gigant

Procurator
Procurator

Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Plats: 11

Läs mer om Procurator

Less
Less

Fremtidsrettet beredskap for storulykker. Komplette løsninger som støtter en helhetlig strategi for pasientevakuering. Fokus på systempakker som er intuitive, enkle løsninger, raske og funksjonelle når det står om liv. Våre systemer støtter en LEAN evakueringskjede som redder flere liv.

Plats: 12

Läs mer om Less

Crux
Crux

Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker. Verksamheten startade 1987 och vi ligger ständigt i frontlinjen när det gäller kvalitet och säkerhet.

Crux affärsidé är att erbjuda kvalitativa helhetslösningar för de som arbetar på hög höjd och i slutna utrymmen. Helhetslösningen innefattar riskanalyser, handlingsplaner, utbildningar, samt utrustningar som leder till en säkrare och tryggare arbetsmiljö för kunden.

Crux vision är att vi ska leda utvecklingen av utbildning och arbetsmetoder för arbete på höjd och i slutna utrymmen. Våra lösningar och system ska stå som förebild och bli normbildare.

Plats: 13

Läs mer om Crux

Denios
Denios

DENIOS är ett globalt storföretag med ambitionen att utveckla hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet. Som din partner inom hantering, förvaring och sanering av kemikalier, får du tillgång till 30 års erfarenheter och expertis inom området. Ett motiverat, hårt arbetande team som konstant söker efter nya idéer och lösningar som påverkar din kemikaliehantering och framtiden på ett positivt sätt.

Med hög produktkvalitet, snabb leveranssverice och kompetent rådgivning erbjuder vi bättre kundvärde. Kunder kan lita på DENIOS som ansvarsfull partner som löser dina utmaningar inom spillskydd och hantering av kemikalier..

Plats: 14

Läs mer om Denios

Medical Care System
Medical Care System

Medical Care System MCS AB framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första-Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen.

Medical Care System MSC AB genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka.

Plats: 16

Läs mer om Medical Care System


Anmäl dig till KEM 2022 nu!

Anmälan

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png
img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png