KEM 2022

Föreläsare

KEM 2022 Föreläsare

Lina Thors

FOI

Lina Thors är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där forskningen fokuserar på förgiftningar orsakade av kemiska ämnen, personsaneringsmetodik och medicinsk behandling. På KEM 2022 kommer Lina att prata under två programpunkter: Triage vid keminsatser samt Saneringsrapport FOI.

Läs mer om Lina

Anders Bucht

FOI

Anders Bucht är forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut, avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet. Han forskar inom området toxiska effekter och medicinskt behandling vid exponering för kemiska stridsmedel. Utöver forskning ger han stöd till civila myndigheter och Försvarsmakten i uppbyggnad av beredskap för omhändertagande av skadade vid kemiska händelser. På Kem 2022 kommer Anders att berätta mer om Risker och behandling vid exponering av Novichok och andra kemiska stridsmedel.

Läs mer om Anders

Erik Egardt

MSB

Erik Egardt är brandingenjör på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och teknikutveckling inom kommunal räddningstjänst och då i synnerhet utveckling inom området farliga ämnen/ CBRNE. Erik kommer på KEM 2020 att berätta om Vägledning om räddningsinsatser vid händelser med gasdrivna fordon

Läs mer om Erik

Karin Gunnvall

Region Stockholm

Karin Gunnvall arbetar som ambulans-sjuksköterska samt medicinskt ansvarig på AISAB i Region Stockholm. Hon har en delad tjänst mellan den prehospitala sjukvårdsledningsenheten med inriktning mot CBRNE, samt samordnare för denna enhet och utbildningsledare inom CBRNE i Regionen. Karin arbetar med CBRNE-frågor utifrån sin kliniska operativa erfarenhet i regionen men även nationellt. På KEM 2022 kommer Karin att kort presentera bakgrund, uppdrag, förmåga samt lite statistik gällande deras CBRNE-enhet, samt ge flera exempel på CBRNE-händelser enheten varit på.

Läs mer om Karin

Kristian Levy

Hovedstadens Beredskab

Kristian Levy är Insatsledare och Operationschef vid Hovedstadens Beredskab i Köpenhamn. Kristian kommer på KEM 2022 att berätta om hur man i Storköpenhamn satsar på robotteknik.

'Vi har ännu inte använt robotteknik vid skarpa CBRN-insatser men vi övar med det och har kapacitet och färdighet att nyttja tekniken vid bl.a. elbilsbränder, kylning av tryckflaskor och andra objekt där riskbedömningen av olika skäl inte medger att insatspersonalen nyttjas.

Läs mer om Kristian

Magnus Simonsson

Region Skåne

Magnus Simonsson är leg läkare, specialist i bl a Nuklearmedicin och akutsjukvård samt krislednings-läkare på Region Skåne. Han är även medicinsk expert för Socialstyrelsen.

Magnus kommer på KEM 2022 att berätta om Insatser vid händelser med strålande ämnen. I föreläsningen kommer Magnus bl.a belysa om strålning är farligt och vilka hälsoriskerna är. Hur minimerar vi riskerna? Magnus kommer också berätta om några inträffade händelser och ta upp några tänkbara händelser. Och hur påverkas Sverige av eventuella händelser vid kärnkraftverken i Ukraina?

Läs mer om Magnus

Magnus Persson

Räddningstjänsten Mälardalen

Magnus Persson arbetar som styrkeledare på Räddningstjänsten Mälardalen i Köping där han är ansvarig för MSBs kemenhet. Magnus kommer på KEM 2022 att berätta om två inträffade händelser: Svavelsyraolycka i Ljusfallshammar i Motala kommun och Tankbilsolycka med fenol i Enköping-Håbo tillsammans med Hans Granholm från Räddningstjänsten Enköping-Håbo.

Läs mer om Magnus

Martin Bergström

Flogas Sverige AB / Norge AS

Martin är sedan tio år driftchef för Flogas Sverige AB / Norge AS och har arbetat med gasol sedan början av 90-talet. På konferensen kommer Martin tillsammans med Conny Jebens (MSB) berätta om hur branschens beredskap gått från en gasakut för gasol olyckor till utrustning och kompetens hos alla kemenheter för olyckor med de flesta energigaserna.

Läs mer om Martin

Hans Granholm

Räddningstjänsten Enköping Håbo

Hasse Granholm arbetar som yttrebefäl inom Räddningstjänsten Enköping Håbo. På KEM 2022 kommer Hasse, tillsammans med Magnus Persson från Köping, att berätta om Fenololyckan på E-18 mellan Västerås och Enköping.

Läs mer om Hans

Lynn Ranåker

MSB

Lynn Ranåker är handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och teknikutveckling som stöd till kommunal räddningstjänst. Lynn har miljö, utveckling och innovation som specialområden då hon har en bakgrund som forskare inom biologi med inriktning vatten. På KEM 2022 kommer Lynn berätta mer om en ny vägledning som kommer komma ut snart från MSB som handlar om kontaminerat släckvatten och tar då även upp utmaningar kopplat till området.

Läs mer om Lynn

KEM 2022

FÖRELÄSARE

KEM 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG


Välkommen att besöka oss i utställningen på KEM 2022!

img/kem2022/slidelogos/gigant.png
img/kem2022/slidelogos/Robotics.png
img/kem2022/slidelogos/less.png
img/kem2022/slidelogos/zeziola.png
img/kem2022/slidelogos/msb.png
img/kem2022/slidelogos/scantec.png
img/kem2022/slidelogos/denios.png
img/kem2022/slidelogos/ferno.png
img/kem2022/slidelogos/medical_care.png
img/kem2022/slidelogos/InterspiroNew.png
img/kem2022/slidelogos/procurator.png
img/kem2022/slidelogos/crux_slide.png
img/kem2022/slidelogos/incendium.png